Campeonato Jiu-Jitsu

VI Campeonato Bosco & Gruppi Jiu-Jitsu

Dia: 30/11/14

A partir das 8h30

Local: AAF